Nieuwe Vaart logo

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven

Door het inschrijfformulier in te vullen meldt u uzelf of uw zoon of dochter aan voor de cursussen van Kunstencentrum Nieuwe Vaart.

Plaatsing

De docent neemt na inschrijving direct contact met u op om de start van de lessen met u te bespreken. De docent zal rekening houden met schooltijden en eventuele andere verplichtingen van de leerling. Natuurlijk is ook uw medewerking nodig om een geschikte tijd te vinden.Bij plaatsing is sprake van een lesovereenkomst welke geldt gedurende de periode van
1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend.

Betaling

Bij aanvang van de lessen in het nieuwe seizoen worden namens de docenten lesgeldnota’s verzonden. Het lesgeld kan desgewenst in twee gelijke termijnen betaald worden.
1e termijn: binnen 15 dagen, 2e termijn: 60 dagen na ontvangst factuur. Bij afwezigheid van de docent(e) meer dan twee weken aansluitend worden de lessen vervangen, ingehaald of u heeft recht op lesgeldrestitutie.

Lesgeldrestitutie

Bij tussentijdse beëindiging is restitutie van lesgelden van de Instrumentale/Vocale opleiding, alsmede van Muziek voor Kinderen en Ballet slechts mogelijk bij verhuizing buiten de gemeenten Stichtse Vecht of Vleuten-De Meern (vanaf de eerste maand volgend op die van de verhuizing). Het lesgeld voor cursussen korter dan twaalf lessen dient vóór aanvang van de cursus voldaan te worden. Lesgeldrestitutie is hierbij niet mogelijk.

Beëindiging

Opzegging van de lesovereenkomst dient schriftelijk vóór 1 juni bij de administratie van Nieuwe Vaart te zijn ontvangen. Zonder schriftelijke opzegging blijft de lesovereenkomst voor de instrumentale opleiding en ballet van kracht.

Reductieregeling

Het Docentencollectief vindt het ‘samen musiceren’ erg belangrijk. Daarom zijn er gereduceerde tarieven voor ensembles en orkesten in combinatie met zang of instrumentale les.

Het docentencollectief accepteert ook de voorwaarden vanuit de U-pas en het Jeugdcultuurfonds.

Meer weten over de Inschrijfvoorwaarden?