Toveren met wol

Onder begeleiding van Frans Hakkemars maken de leerlingen poppen en verzorgen ze een voorstelling voor de onderbouw en/of de ouders. De onderbouw maakt een voorstelling voor de ouders, de bovenbouw maakt een voorstelling voor de onderbouw. Indien de school de voorstelling “Reintje de vos” voor de onderbouw heeft ingehuurd kan het meekijken hiernaar door de bovenbouw een leuke voorbereiding zijn. Het is de bedoeling dat de leerlingen in een serie van 4 wekelijkse lessen een hele voorstelling in elkaar zetten. Dat ziet er als volgt uit:

  • 1e keer: poppen maken, spel en verhaal bedenken
  • 2e keer: decors maken en spel oefenen
  • 3e keer: posters, flyers, uitnodigingen ed. maken en spel oefenen
  • 4e keer: voorstelling

Afhankelijk van de bezigheden, duren de lessen 45 tot 90 minuten. In de loop van de week zal misschien nog wat tijd ingeruimd moeten worden om iets af te maken of het spel te oefenen.

Hulp: het is wenselijk om 1 a 2 ouders/stagaires als extra hulp in de klas te hebben.
Materialen: standaard handenarbeidmaterialen met extra; lapjes, chenilledraad, pijpenragers en wat divers materiaal als kurken, knopen, ed.

Tijdsduur: 4 x 45 tot 90 minuten
Ruimte: eigen lokaal en ruimte voor de voorstelling
Kosten: € 120,= per groep + € 5,= per leerling voor de materialen voor decor, poppen, etc. Deze prijs geldt voor de 4 lessen als geheel.

Let op: wanneer u klikt op Inschrijven wordt u doorverwezen naar de speciale inschrijfpagina van Kunstencentrum Nieuwe Vaart